Årsberetning

Årsberetning

Årsberetningen 2006/2007 kan læses her

Årsberetningen 2005/2006 kan læses her

Bilag til årsberetningen kan læses her 

Årsberetningen 2004/2005 kan læses her 

Årsberetning 2006/2007

Forord:

Indtil kommunalreformen bestod UU Center Himmerland af syv kommuner, og med kommunalreformens ikrafttræden pr. 1. januar 2007 består UU Center Himmerland af to kommuner: Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune.
I forbindelse med kommunalreformen blev centret organisatorisk flyttet fra skoleområdet til beskæftigelses-/arbejdsmarkedsområdet.

I 2007 har samarbejdet med Jobcenter Mariagerfjord og Jobcenter Vesthimmerland derfor været i fokus. Vejlederne fra UU Center Himmerland har fået faste vagtordninger i de to jobcentre. Det betyder, at unge 18 - 25 årige kan få vejledning om uddannelse når de henvender sig for at søge kontanthjælp.
Der er fortsat et stykke vej til, at vi kan opfylde målsætningen om, at mindst 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Men der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem jobcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning allerede har haft en positiv effekt i forhold til at reducere gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere, og i forhold til at øge antallet af unge i ungdomsuddannelse.

UU Center Himmerlands største målgruppe er eleverne i folkeskolens 6. - 10. klasse, og langt hoveddelen af centrets ressourcer anvendes til vejledning af elever i folkeskolen. Fra 1. august 2007 er centrets målgruppe blevet yderligere udvidet, idet de frie grundskoler fra denne dato kan få vejledningen varetaget af UU Center Himmerland.
Næsten 100 % vælger at tilmelde sig en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole. Men frafaldet på ungdomsuddannelserne, specielt erhvervsuddannelserne er for højt. I 2006 besluttede bestyrelsen som en forsøgsordning at ansætte en mentor, der fik til opgave at støtte frafaldstruede unge. Resultatet viser, at mentorstøtte gør en forskel, og mentorordningen har bidraget positivt til at fastholde unge i uddannelse. Fra 2008 ændres vejledningsloven således, at mentorordninger bliver obligatoriske.

Som et yderligere tiltag for at nedbringe frafaldet på ungdomsuddannelserne besluttede bestyrelsen, at tilbyde brobygning og præsentationskurser til alle. Centret har evalueret ordningen. Brobygningen bidrager positivt til at gøre de unge mere sikre på valg af ungdomsuddannelse. På samme måde bidrager brobygning og præsentationskurser til, at en del unge får øje på andre og nye uddannelsesmuligheder. Fra 2008 ændres vejledningsloven: Alle elever i 8. klasse skal have et introduktionskursus af en uges varighed, og alle elever i 10. klasse skal i obligatorisk brobygning.

Målsætningen om, at mindst 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse understøttes gennem vejledningsreformen. Reformen er et godt redskab, men for at nå målet er det afgørende med et konstruktivt samarbejde mellem alle involverede parter: Folkeskolen, ungdomsuddannelserne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcentrene og de kommunale forvaltninger - og ikke mindst de unge og de unges forældre.

UU Center Himmerland har fået den koordinerende rolle i forbindelse med implementering af den reviderede vejledningslovs krav om obligatorisk brobygning og introduktionskurser.
Samarbejdet med efterskolerne er udvidet som konsekvens af den reviderede vejledningslov.

For at nå målsætningen om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse er der også sat fokus på elever fra 6. klasse, der er i fare for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Folkeskolerne og UU Center Himmerland skal fremover samarbejde om at tilrettelægge en kompenserende undervisnings. og vejledningsstøtte til målgruppen.

UU Center Himmerland fortsætter med at følge de unge efter, at de har afsluttet folkeskolen. Den opsøgende vejledningsforpligtigelse er fra 1. august 2008 udvidet til også at omfatte de unge mellem 19 og 25 år.

UU Center Himmerland har sammen med erhvervsuddannelserne, produktionsskolerne i området og VUC Nordjylland, afdeling Himmerland fået bevilget midler fra Region Nordjyllands Uddannelsespulje til et projekt, der skal bidrage til at mindske frafaldet fra erhvervsuddannelserne. Det er de unge frafaldstruede selv, der skal være med til at formulere deres ønsker og holdninger til et optimalt undervisningsforløb.

Fra 2008 skal vejlederne i UU Center Himmerland have vejledning som hovedbeskæftigelse.
Højere ansættelsesgrad og krav om, at alle vejledere har en godkendt vejlederuddannelse vil ruste vejlederne til at løse de mange nye opgaver, som udspringer af vejledningsloven - til gavn for de unge og for samfundet.

Søren P. Johansen
Fmd. UU Center Himmerland


Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.