Specialvejledningen i Vesthimmerlands Kommune

Vejledningen for elever i specialklasse regi vil foregå som en vekselvirkning mellem flere metoder, og kan f.eks. bygge på: 

- De kundskaber og færdigheder, eleven tilegner sig i folkeskolens fag, herunder det obligatoriske emne om uddannelse og job fra 1.-9/10. klasse.

- Kollektiv vejledning, Gruppevejledning og individuelle vejledningsforløb.

- Introkurser (obligatorisk for 8. klasses elever) og brobygning for ikke uddannelsesparate og uafklarede elever i 9. klasse.
Elever i 8. klasse skal deltage i introkurser og elever i 9. klasse, der er ikke uddannelsesparate skal deltage i brobygning (efter vurdering fra skoleleder i samråd med UU, kan dette fraviges). 
Introkurserne og brobygning giver eleverne mulighed for, at deltage i forløb på uddannelser, som eleven ønsker at undersøge nøjere.
Det er forløb, der skal give eleverne et indblik i undervisningen og miljøet på uddannelsen, samt mulighed for at opleve uddannelsens praktiske- og teoretiske elementer.

Besøg på hhv. produktionsskoler og evt. 10. KlasseCenter. 
Når eleven går i specialklasse regi tilbydes der besøg, og evt. praktik på institutioner, der arbejder med at bringe ikke uddannelsesparate unge mod uddannelsesparathed eller evt. en afklaring af det videre uddannelsesforløb. Her er der mulighed for besøg og evt. praktik på produktionsskoler og 10. KlasseCenteret.

Uddannelsesafklarende praktikker
Individuel praktik er en vejledningsaktivitet, der kan inddrages i vejledningsprocessen, hvis det vurderes givtigt for at eleven bliver klædt godt på il at træffe et rigtig godt valg til aktivitet/uddannelse efter grundskolen.

Øget forældresamarbejde

- Evt. besøg på den årlige uddannelsesmesse for unge med særlige behov

- Evt. netværksmøder

- Studievalgsportfolio fra 8. klasse

- Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

 Når din datter/søn går i 8. klasse, begynder arbejdet med vurdering af uddannelsesparathed. Der er tale om en proces, der begynder i 8. klasse og fortsætter i 9. og evt. 10. klasse.
Uddannelsesparathedsvurderingen er en vurdering af, om din datter/søn har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, eller om den unge har særlige udfordringer, der skal arbejdes med inden hun/han eventuelt bliver parat. I 8. klasse bliver din datter/søn vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:
UU samarbejder med lærerne om at vurdere din datters/søns faglige, personlige og sociale forudsætninger på baggrund af fastsatte kriterier, som bl.a. motivation for uddannelse og mødestabilitet, og ud fra elevens uddannelsesønske. 
Fritagelse for uddannelsesparathedsvurdering:
Der foretages ingen vurdering, hvis skolens leder med inddragelse af eleven og forældre, samt UU beslutter, at der ikke skal foretages en uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. F.eks. hvis eleven tilhører en elevgruppe, hvor der skal iværksættes en specialindsats, og/eller eleven tilhører målgruppen for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
Se også folder "Vejledning i folkeskolen for elever i specialklasser" her
 


Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.